Ympäristö

Me Euromasterilla työskentelemme jatkuvasti ja pitkäjänteisesti ympäristön suojelemisen puolesta. Tavoitteemme on kestävä kehitys myös ympäristöasioissa.

Toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti

• noudatamme lakeja ja asetuksia

• kehitämme ennaltaehkäiseviä toimia

• parannamme jatkuvasti ympäristösuoritustamme

• henkilöstömme toimii ympäristöasiat huomioiden

• teemme tavarantoimittajiemme kanssa yhteistyötä, jotta hekin ottaisivat ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan

• tarjoamme asiakkaillemme ympäristöä säästäviä ratkaisuja

• yhdistämme ympäristöajattelun asiakkaiden tarpeisiin niin, että toimintamme on kannattavaa samalla kun suuntaamme kohti kestävää kehitystä.

 

Ympäristötavoitteemme ovat

Siisteyden ja järjestyksen parantaminen: Parannamme jatkuvasti myyntitilan, asennushallien ja varastojen sekä piha-alueiden siisteyttä ja järjestystä.

Energian kulutuksen vähentäminen: Vähennämme sähkön, öljyn, kaukolämmön ja veden kulutusta.

Jätteiden lajittelu: Lajittelemme ja kierrätämme renkaita, sekajätettä, pahvia ja paperia, energiajaetta, metallia, lyijy- ja sinkkipainoja sekä ongelmajätettä.

Euromasterin palvelupisteet ja pinnoittamo toimivat sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti, joka noudattaa ISO 14001 vaatimuksia. Otamme palvelupisteissämme vastaan käytettyjä renkaita, ja toimimme yhdessä Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa. Rengasvalmistajien perustama yritys vastaa Suomessa käytettyjen renkaiden kierrätyksestä. Vuosittain maassa poistuu käytöstä n. 50.000 tonnia renkaita, jotka toimitetaan hyötykäyttöön lähes sataprosenttisesti. Eniten renkaita hyödynnetään maanrakennuksessa, mutta niitä käytetään myös energiantuotannossa sekä pinnoituksessa. Lisätietoja renkaiden kierrätyksestä löytyy osoitteesta www.rengaskierratys.com