Sopimusehdot

SUOMEN EUROMASTER OY:N VERKKOKAUPAN SOPIMUSEHDOT

Nämä ovat Suomen Euromaster Oy:n (”Euromaster”) verkkokaupan sopimusehdot, joita sovelletaan Euromasterin ja kuluttaja-asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimukseen silloin, kun sopimus syntyy Euromasterin tarjoaman verkkokaupan www.euromaster.fi tai oma.euromaster.fi verkkopalvelun välityksellä.

PALVELUNTARJOAJA, ASIAKASTUKI JA ASIOINNIN KIELI
Suomen Euromaster Oy
Nuolihaukantie 5
28220 PORI
Puh: +358 207 700 800
Fax: +358 2 6393 605
info@fi.euromaster.com

Mikäli Asiakkaalla on kysyttävää ostamastaan tuotteesta tai palvelusta tai niiden käyttämisestä tai Asiakas haluaa tehdä valituksen, Asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä Euromasteriin. Mahdollisiin asiakasvalituksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia. Asiointi ja asiakaspalvelu tapahtuvat suomen kielellä. Asiakasviestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen.

REKISTERÖITYMINEN JA TILAUKSEN TEKEMINEN

Euromasterin verkkokaupasta tilattaessa ostajan täytyy olla täysi-ikäinen. Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot asioidessaan verkkokaupassa ja rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Euromasterille. Tilauksen tekeminen verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä. Asiakkaan tulee antaa kunkin tilauksen yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa Euromasterille (ks. kuitenkin jäljempänä kohta Asiakkaan peruuttamisoikeus). Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus. Euromasterilla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Asiakkaalle toimitetaan onnistuneen tilauksen jälkeen vahvistus tehdystä sopimuksesta. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tekemää tilausta.

TUOTTEIDEN TOIMITUS

Euromaster toimittaa verkkokaupan kautta tilattuja tuotteita ainoastaan Suomessa, Asiakkaan valitsemaan Euromasterin palvelupisteeseen. Verkkokaupan kautta tilattuja tuotteita ei toimiteta Asiakkaan kotiin. Tuotteeseen liitännäiseen palveluun, kuten renkaiden asennuspalveluun, sovelletaan sitä mitä palveluiden suorittamisesta on jäljempänä todettu. Mikäli Asiakkaan tilaus sisältää tuotteita, joilla on eripituinen toimitusaika, Euromasterilla on oikeus toimittaa tuotteet Asiakkaalle myös erikseen. Tilausten toimitusajat määräytyvät tapauskohtaisesti, sillä toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta. Jos tarkkaa toimitusaikaa ei ole sovittu, Euromaster pyrkii toimittamaan tilaukseen sisältyvät tuotteet mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Jos tuotteen tai palvelun toimitus viivästyy, Euromaster ilmoittaa viivästyksestä ja uudesta toimitusajasta Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Jos Asiakkaan tilaamia tuotteita ei voida toimittaa luvatussa lisäajassa, Euromaster tarjoaa tilalle toista tuotetta tai palveluaikaa taikka mahdollisuutta rahojen palautukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa, jos hän ei mahdollisen toimitusviivästyksen sattuessa hyväksy ehdotettua uutta toimitusaikaa tai korvaavaa tuotetta. Euromaster ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä, jos tuotteen toimittaminen tai palvelun suorittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa lainkaan tai palvelua suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot, laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisesta tai Asiakas ei tule paikalle sovittuna tuotteiden toimittamisajankohtana tai palvelun suorittamisajankohtana eikä häntä tavoiteta. Tilatut tuotteet noudetaan Asiakkaan valitsemasta Euromasterin palvelupisteestä. Asiakkaan tulee ottaa mukaan vahvistus tehdystä sopimuksesta noutaessaan tuotteita. Asiakkaan tilaaman asennuspalvelun suorittaminen edellyttää, että Asiakas varaa sitä varten etukäteen ajan Euromasterin palvelupisteestä. Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy Asiakkaalle, kun tuote on luovutettu Asiakkaan hallintaan.

PALVELUIDEN SUORITTAMINEN

Tilatessaan palvelun, Asiakkaan tulee sopia palvelun suorittamisen ajankohta. Asiakas voi varata ajan verkkokaupan ajanvarauskalenterista. Palvelu suoritetaan Asiakkaan tilaamana ajankohtana, elleivät Asiakas ja Euromaster myöhemmin toisin sovi.

TAKUU JA VIRHEVASTUU

Tuotteiden valmistaja voi myöntää Euromasterin tuotteille valmistajan takuuehtojen mukaisen takuun, jonka kulloinkin voimassa olevat ehdot on määritelty valmistajan verkkosivuilla. Euromaster vastaa tuotteen tai palvelun virheestä pakottavan lainsäädännön mukaisesti, eikä Euromaster vastaa valmistajan antaman takuun perusteella virheestä, josta Euromaster ei pakottavan lainsäädännön nojalla olisi vastuussa. Mahdollisiin asiakasvalituksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia. Mahdollisissa riitatilanteissa Euromaster noudattaa Suomen kuluttajaviranomaisten suosituksia.

HINNAT JA MAKSUTAVAT

Euromasterin verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Tilaukset veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan ja sopimusvahvistuksesta ilmenevän hinnan perusteella. Asiakkaalle annetaan ennen sopimuksen tekemistä tieto tuotteiden ja palveluiden hinnasta, mahdollisista toimituskuluista sekä toimitushinnan sisältämästä kokonaishinnasta veroineen. Euromaster pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen mahdollisten hintavirheiden yhteydessä. Tällaisen virheen esiintyessä Euromaster ottaa yhteyttä Asiakkaaseen, jolla on mahdollisuus peruuttaa tilaus. Asiakas maksaa tilauksen verkossa, tai Euromasterin palvelupisteessä noutaessaan tuotteet ja vastaanottaessaan palvelun. Tilaus voidaan maksaa käteisellä, Euromasterin hyväksymillä pankki- ja luottokorteilla sekä Euromaster-laskulla.

ASIAKKAAN PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, tai palvelun ollessa kyseessä, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ilmoittamalla siitä Euromasterille. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Asiakkaan on ilmoitettava Euromasterille edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Asiakas voi myös käyttää Euromasterin verkkokaupassa olevaa, tulostettavaa malliperuuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Tuotteen vastaanotettuaan Asiakkaan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas on päättänyt pitää tuotteen. Jos Asiakas peruuttaa sopimuksen otettuaan tuotteen käyttöön, Asiakas on velvollinen korvaamaan tuotteen arvonalennuksen Euromasterille tuotteen täyteen hintaan saakka, jos arvonalennus johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarpeellisesta käytöstä. Jos Asiakas peruuttaa sopimuksen, Euromaster palauttaa Asiakkaalle kaikki Asiakkaalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Euromasterilla on oikeus kuitenkin pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes Euromaster on saanut tuotteen takaisin tai kun Asiakas on osoittanut lähettäneensä peruutetun tuotteen takaisin. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt tilauksen maksamiseen, ellei Asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei Asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Asiakkaalle hyvitetään tuotteesta Asiakkaan maksama hinta, vaikka tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut. Asiakkaan on palautettava toimitetut tuotteet takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos Asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Asiakkaan on vastattava tuotteiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Mikäli Asiakkaan tilaus koskee palvelua ja Asiakas nimenomaisesti pyytää, että palvelun suorittaminen aloitetaan ennen Asiakkaan lakisääteisen peruuttamisoikeuden päättymistä, Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun suorittaminen on kesken Asiakkaan käyttäessä peruuttamisoikeuttaan, Asiakkaan on maksettava Euromasterille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Tuotteen noutamatta jättäminen noutopaikaksi sovitusta Euromasterin palvelupisteestä silloin, kun Asiakas ei ole tehnyt nimenomaista peruuttamisilmoitusta, katsotaan sopimuksen peruuttamiseksi, jos Asiakas ei ole noutanut tuotetta 30 päivän kuluessa toimitusilmoituksen lähettämisestä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Euromaster käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisäksi verkkokaupassa hyödynnetään evästeitä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeistä löytyy Euromasterin tietosuojaselosteesta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Euromaster ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Euromasterin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Euromaster pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Euromasterin verkkosivustolla ja ehtoihin tehdyt muutokset koskevat voimaantulopäivän jälkeen tehtyjä uusia tilauksia.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin ehtoihin ja Euromasterin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).