Euromasterilla ei tingitä työturvallisuudesta

Suomen Euromaster Oy, tiedote 14.3.2023

EUROMASTERILLA EI TINGITÄ TYÖTURVALLISUUDESTA

Euromasterilla on sitouduttu ylintä johtoa myöten turvallisuuden parantamiseen. Euromasterin pääjohtaja Benoît Heubert on todennut: ”Mikään ei ole tärkeämpää kuin työntekijöiden turvallisuus.
 

”Rengasalan kiireisinä sesonkiaikoina tapaturmariski etenkin asennushalleissa voi kasvaa. Siksi työturvallisuusasioiden pitää olla kaikkien työntekijöidemme selkäytimessä”, sanoo Euromasterin työsuojelupäällikkö Erkki Salmivalli.

Euromasterin tavoite on kunnianhimoinen: ei yhtään tapaturmaa. ”Tavoitetta ei ole vielä täysin saavutettu, mutta olemme oikealla polulla. Meillä Suomessa ei ole sattunut viime aikoina vakavia työtapaturmia”, toteaa Salmivalli.

Vuonna 2010 yrityksessä otettiin käyttöön ehdottomat työturvallisuusmääräykset, jotka koskevat renkaiden paineistusta, ajoneuvon nostoa sekä asiakasturvallisuutta. ”Neljän vuoden ajan meillä on ollut lisäksi käytössä Ei kompromisseja turvallisuudessa –ohjelma, jonka tavoite on entisestään parantaa työturvallisuutta”, kertoo Salmivalli. ”Sama ohjelma on käytössä kaikissa maissa, joissa Euromasterilla on toimintaa, ja sen tuloksia seurataan tarkasti koko Euroopan tasolla”.


Työturvallisuus on osa arkea – kaikille Euromasterin työntekijöille

Työturvallisuuden määritykset ja toimintatavat koskevat kaikkia Euromasterin työntekijöitä. Erityisen merkityksellistä sääntöjen jalkauttamisen ja noudattamisen kannalta on hyvä perehdytys. Tämä koskee myös tilapäisiä työntekijöitä – kuten pian kevään rengassesonkiin perehdytettäviä uusia työntekijöitä. 

Työturvallisuus tarkoittaa Euromasterilla arjen perusasioita, joilla päästään jo pitkälle:

•    Pidämme yllä siisteyttä ja järjestystä. Mottomme on ”Kaikella on paikkansa ja kaikki on paikallaan”.
•    Käytämme asennushalleissa aina kuulosuojaimia, turvajalkineita sekä suojalaseja. Tämä pätee myös autohuoltotöihin.
•    Paineistamme kuorma-auton renkaat turvahäkissä.
•    Noudatamme rengastöissä tarkkaan määriteltyä toimintamallia kaikissa palvelupisteissä.


Jotta turvallisuusasiat pysyvät mielessä ja erottamattomana osana jokapäiväistä arkea, niiden noudattamista valvotaan, toteutustapoja tarkastellaan kriittisesti ja aiheesta järjestetään koulutusta, mm. kuukausittaiset turvallisuustunnit. Palvelupisteissä järjestetään säännöllisesti Safety Walk –tarkastuksia, joissa esihenkilöt käyvät läpi keskeiset turvallisuusasiat. Jos puutteita havaitaan, ne korjataan. Myös yrityksen johtoryhmä on sitoutunut turvallisuuteen, ja sen jäsenet tekevät turvallisuuskäyntejä palvelupisteissä useita kertoja vuodessa.

Euromasterilla pidetään lisäksi kahdesti vuodessa turvallisuusviikko, jossa osallistetaan työntekijöitä ideoimaan työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja ottamaan myös itse vastuuta omista ja muiden turvallisista työtavoista. ”Esimerkiksi tämän kevään turvallisuusviikon teema on käsitapaturmien ehkäiseminen”, Salmivalli kertoo.


Turvallisuutta ajatellaan myös asiakkaan kannalta

Myös asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen on Euromasterin toiminnan kulmakiviä. Siksi asiakkailla ei ole asennushalliin pääsyä. Näin taataan myös työntekijöille työrauha, eikä asiakkaita saateta vaaraan esimerkiksi renkaiden räjähdysriskin vuoksi.

 

Lisätietoja 

Erkki Salmivalli, työsuojelupäällikkö, erkki.salmivalli(at)euromaster.com