Raskaan kaluston talvirengasmääräykset

Raskaan kaluston talvirengasmääräykset

Kesäkuun alussa 2020 voimaan tullut tieliikennelaki muutti myös aiemmin voimassa olleita raskaan kaluston talvirenkaisiin liittyviä asetuksia. Talvirenkaiden käyttöaika piteni myös raskaan kaluston osalta kahdella kuukaudella kuitenkin niin, että käyttövelvollisuus on sidottu keliin. Nyt talvirenkaita pitää käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun asti, jos keliolosuhteet niin vaativat.

Talvirenkaiden tekniset vaatimukset raskaalla kalustolla säilyvät ennallaan:

- kuorma- ja linja-autossa on käytettävä vetävillä akseleilla (poislukien ohjaavat vetävät akselit) talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5 mm

- Auton muilla akseleilla ja perävaunussa on tällöin käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3 mm. Ei M+S- tai 3PMSF-merkintäpakkoa.

Katso tästä kuvasta yhteenveto talvirengasmääräyksistä.

Määräykset koskevat myös kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautoa ja traktoria, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h.